En klub hugget af den bornholmske granit!

Kontakt

Ønsker du at undersøge muligheden for at spille på et af vores hold, skriv da direkte til holdlederen for det pågældende hold.

Holdlederne finder du på holdsiden.

Baltic Baskets bestyrelse

Kristina Devantier (SD2)

Formand og turneringsleder
(inkl. påsætning af dommere)

Tlf.: 38 80 99 84
Mobil: 51 33 90 84
kristinadevantier@hotmail.com

Torsten Hansen (SH2)

Bestyrelsesmedlem

Lea Junge Barfoed (SD2)

Bestyrelsesmedlem

Jeppe Theede (SH2)

Kasserer og bestyrelsesmedlem

baltic.kasserer@gmail.com

Emil Mathiasen (SH1)

Bestyrelsesmedlem

Andre personer

Martin Mårtensson (SH2)

Revisor

Charlotte Faber Fischer (SD2)

Webansvarlig

Vi træner i NOBIS, Efterslægtens idrætshus i Nordvest