En klub hugget af den bornholmske granit!

Kontakt

Ønsker du at undersøge muligheden for at spille på et af vores hold, skriv da direkte til holdlederen for det pågældende hold.

Holdlederne finder du på holdsiden.

Baltic Baskets bestyrelse

Kristina Devantier (SD2)

Formand og turneringsleder
(inkl. påsætning af dommere)

Tlf.: 38 80 99 84
Mobil: 51 33 90 84
kristinadevantier@hotmail.com

Claus Helth (SH2)

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Torsten Hansen (SH2)

Bestyrelsesmedlem

Camilla Morberg Büchner (SD1)

Bestyrelsesmedlem

Lea Junge Barfoed (SD2)

Bestyrelsesmedlem

Emil Mathiasen (SD3)

Bestyrelsesmedlem

Andre personer

Martin Mårtensson

Revisor

Charlotte Faber Fischer (SD2)

Webansvarlig